CHCI VÍCE INFORMACÍ K TÉMATU

LEGISLATIVA

A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace byla přijata Valným shromážděním OSN dne 21. prosince 1965. Znění této úmluvy naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Umluva_o_odstranni_vech_forem_rasove_diskriminace.pdf

Informační centrum občanského sektoru – ICOS Český Krumlov, o.s. vydalo manuál pro zvídavé občany pro snadnou orientaci v oblasti diskriminace. Průvodce naleznete zde:

http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Pruvodce_diskriminacni_problamatikou.pdf

 

Další podrobné informace o tématu diskriminace jsou rozpracovány zde: http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/obecne-o-diskriminaci

FORMY NETOLERANCE

Z PRAXE

Velkým tématem v České republice je diskriminace Romů v oblasti vzdělávání. Úřadům se stále nedaří řádně začlenit romské děti do běžných základních škol. Více informací o historii, příčinách a aktuální situaci této problematiky naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/diskriminace-romu-v-ceskem-vzdelavani

Na této stránce naleznete další informace, zejména pro učitele, o vzdělávání Romů v České republice: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b02romove/18.pdf

Dalším příkladem může být diskriminace z důvodu sexuální orientace. Ještě v 60. letech 20. století byl konsenzuální homosexuální styk v České republice trestným činem. Více informací naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/diskriminace-z-duvodu-sexualni-orientace

Na otázky institucionálních a strukturálních podmínek pro existenci rasismu, otázku politické korektnosti v českém a komparativním evropském a americkém kontextu se zaměřuje webová stránka migraceonline.cz. Pod velkým tématem Rovné příležitosti a rasismus najdete spoustu aktuálních článků s danou problematikou. Více informací naleznete zde: https://migraceonline.cz/cz/temata/rovne-prilezitosti-a-rasismus

Další internetovou stránku, na které naleznete aktuální informace týkající se rasismu u nás i ve světě, naleznete zde: http://www.romea.cz/cz/stitek/rasismus-2

Stereotypy jsou také součástí naší společnosti a mohou být definovány jako zjednodušené a zobecněné vnímání věcí či člověka. Více podrobných informací o stereotypech naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/stereotypy-odkud-se-berou-a-lze-jim-predejit

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now