METODICKÉ PŘÍRUČKY AMNESTY INTERNATIONAL

Metodická příručka nabízí praktické nástroje a materiály využitelné při práci s tématy stereotypů, xenofobie, diskriminace a rasismu. Vychází z příběhů devíti zajímavých a inspirativních lidí z řad zástupců menšin
a představuje možnosti, jak lze s příběhy menšin pracovat ve výuce. Každý příběh je zpracován ve formě komiksu a je doprovázen návrhem otázek
do diskuze a zpracovanými informacemi, které upřesňují možné nejasnosti a nejčastější mýty spojené s danou menšinou, a návrhem aktivit, které hravou formou přispívají

k nenásilnému otevírání diskuse u jednotlivých témat a umožňují hlubší porozumění druhým lidem skrze osobní prožitek.

METODICKÉ PŘÍRUČKY JINÝCH ORGANIZACÍ

Metodický materiál organizace ARPOK představuje objevování rozmanitosti a s ním spojené nástrahy diskriminace ve společnosti. Přibližuje pracovnicím s mládeží jednoduché aktivity, jimiž podpoří vnímavost a sebereflexi mladých lidí, s nimiž pracují, v pohledu na vnímání a postoje k jinakosti.

Přehledně zpracovaná publikace organizace In IUSTITIA v teoretické části vysvětlí pojmy předsudek, stereotyp, násilí z nenávisti a efekt přihlížejícího. Vyučujícím nabídne nové metody a navrhne, jak pracovat se třídou a předcházet projevům předsudků, nesnášenlivosti či šikany. V praktické části uvede didakticky zpracované aktivity, včetně pracovních listů, použitelné pro okruhy multikulturní výchovy.

Metodika projektu Stereotýpek v nás je určena pro pedagogy a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti o nejnovějších trendech v interkulturním vzdělávání, osobnostní výchově a zážitkové pedagogice a osvojit si metodiku vzdělávacího programu projektu Stereotýpek v nás, v níž se výše zmíněné spojuje. Na projektu spolupracují tři organizace: Multikulturní centrum Praha, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a AFS Mezikulturní programy. 


 

ODKAZY NA WEBOVÉ ZDROJE

Web pro pedagogy, kteří se u svých studentů či ve svém okolí setkávají s projevy nesnášenlivosti a hledají pomoc, jak na tuto situaci co nejlépe zareagovat. Jsou zde příklady konkrétních osvědčených reakcí, odkazy na instituce a odborníky, kteří mohou v daném případě pomoci,
a materiály k tématu. Součástí je i poradna a prostor pro sdílení dalších materiálů.

Portál, který má sloužit jako nástroj pro zavedení multikulturní výchovy do škol. Vznikl na základě široké spolupráce mezi studenty, odborníky akademického světa i neziskového sektoru. 

Audiovizuální lekce na téma Rasismus. Po přihlášení je učitelům dostupný dokumentární film a k němu zpracované metodické materiály pro další práci s tématem filmu ve výuce.

Aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, extremismu, neonacismu a antisemitismu obsahuje metodické listy pro pedagogickou práci s tématy, které spadají pod multikulturní výchovu. Tyto multikulturní výukové programy mají za cíl studenty upozornit na úskalí černobílého vnímání světa, podpořit vstřícnost při setkávání se s odlišnostmi a otevřít prostor mnohdy ožehavým tématům jako je vztah Čechů k cizincům, rasismus v české společnosti nebo osobní iniciativa v situacích bezpráví.   


 

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now