METODICKÉ PŘÍRUČKY AMNESTY INTERNATIONAL

Manuál vznikl jako metodická podpora pro pedagogy a pedagožky zapojených do projektu Start the Change. Nabízí pohled na migraci v kontextu Cílů udržitelného rozvoje.

METODICKÉ PŘÍRUČKY JINÝCH ORGANIZACÍ

Příručka programu Varianty je určena především pro učitele středních škol a může být využívána v rámci mediální nebo multikulturní výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví. V příručce učitelé naleznou praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce.  

Metodická příručka od organizace META je určena zejména pedagogům ZŠ a SŠ, kteří pracují s tématy uprchlictví, identita, předsudky, stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole. Příručka obsahuje 13 aktivit. Její součástí je i komiks a krátký film.  

Skauti a organizace NaZemi připravili tuto metodiku jako pomůcku pro skautské vedoucí a další pedagožky a pedagogy, kteří se tématům uprchlictví a migrace chtějí v práci s dětmi či mladými lidmi věnovat. Přináší informace, programy a aktivity, odkazy na další kontext. Zejména ale ukazuje cesty, jak si poradit s kontroverzními tématy obecně. Jak připravit bezpečné prostředí pro diskuzi a prozkoumávání těchto témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.  

ODKAZY NA WEBOVÉ ZDROJE

Amnesty International sleduje aktuální dění kolem migrace a ve svých zprávách přináší ověřené informace podložené i vlastními výzkumy. Kromě novinek na webu najdete odpovědi s argumenty na nejčastější mýty kolem migrační krize podložené zdroji či příběhy migrantů, kteří s pracovníky Amnesty spolupracovali na jejich výzkumech a mapování situací v uprchlických táborech. 

Web prostředím napodobuje oblíbenou chatovou aplikaci WhatsApp. Stránka tak vypadá a podobným způsobem i komunikuje s uživatelem – přináší reakce a argumenty k častým výrokům, které se nezakládají na pravdě tak, jak Amnesty zaznamenala s výzkumným projektem Faktus u českých politiků. Formou rozhovoru přinášejí věcné komentáře k těmto často zkresleným mýtům včetně odkazů. Na konci je možné se k argumentaci symbolicky připojit a vyjádřit tak svůj postoj. 

Naleznete zde odkazy na multimediální zdroje či články, které mohou sloužit jako doplnění vašich programů. Najdete zde konkrétní příběhy uprchlíků a uprchlic, obrázky, videa, komiksy i internetové aplikace. Databázi doplňují i články zaměřené na analýzu médií a série rozhovorů či textů věnujících se tématu z různých úhlů pohledu. 

Na těchto stránkách naleznete osvětlení pojmů týkajících se témat migrace a uprchlictví a základní statistiky, ale i články zasazující data do souvislostí.  

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now