CHCI VÍCE INFORMACÍ K TÉMATU

ZÁKLADNÍ INFORMACE
A DOKUMENTY

Všeobecná deklarace lidských práv je právně nezávazný dokument obsahující nejznámější katalog lidských práv a někdy bývá považována za nejvýznamnější dokument 20. století. Obsahuje 30 článků, které stanoví základní práva, která by měla být zaručena jednotlivými státy všem lidem na světě. Více zde:  http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/04_uvod/00_VDLP_UDHR-.pdf

Lidská práva jako celek jsou:

  • nezadatelná (člověk se svých práv a svobod člověk nemůže vzdát ve prospěch někoho jiného, nemůže je nikomu postoupit a nemohou být pominuty)

  • nezcizitelná (= nemohou být jednotlivci žádným způsobem odňaty. Jakákoliv smlouva, která by tomu odporovala, by byla nulitní)

  • nepromlčitelná (= člověk se jich může dovolat vždy – a to i v případě, že je dlouho nevyužíval ani neuplatňoval)

  • nezrušitelná (= žádný státní orgán je nemůže legitimně odebrat, nemohou být zrušeny žádným právním předpisem, ani žádným aktem mezinárodního práva)

Dle generálního tajemníka OSN je podpora lidských práv je z hlavních důvodů existence Organizace spojených národů. O jeho naplňování usiluje od svého vzniku. Více informací o přístupu OSN k lidským právům naleznete zde: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-lidska-prava.pdf

Mezinárodní úmluvy o lidských právech jsou přijímány pod záštitou OSN a jsou na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv právně závazné pro všechny země, které je ratifikují. Jednotlivé úmluvy a další informace naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/mezinarodni-umluvy-olidskych-pravech

PŘÍPADY PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Informace o krizi, která momentálně eskaluje ve Venezuele slyšel celý svět. V zemi vládne strach a násilí. Podrobné informace o situaci, která panuje v zemi Latinské Ameriky naleznete zde:  https://eurozpravy.cz/clanky-podle-stitku/venezuela-336

Íránskou lidskoprávní právničku Nasrín Sotudíovou, odsoudili k 33 letům vězení a 148 ranám bičem! Jde o nejvyšší trest udělený obránkyni lidských práv v Íránu, který Amnesty International zdokumentovala. Jasně se tak ukazuje, že íránské úřady nadále zvyšují tlak na lidskoprávní aktivisty a aktivistky. Více informací a petici za její propuštění naleznete zde: https://www.amnesty.cz/news/4472/nenechame-nasrin-sotudiovou-trpet-ve-vezeni

AKCE NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV

Amnesty International sleduje případy lidí, kteří jsou pronásledováni, nespravedlivě vězněni nebo v přímém ohrožení života. Petice, urgentní akce a tlak na představitele vlád vedou ke zlepšení jejich podmínek. Na webových stránkách naleznete mapu případů, další informace a právě probíhající petice. Více zde: https://www.amnesty.cz/podepsat-online

Amnesty International ČR je součástí celosvětové kampaně Maraton psaní dopisů, která se od roku 2010 tradičně pořádá od 10. prosince, tedy v Den lidských práv. Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Více informací zde: https://maraton.amnesty.cz/materials

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now