OBECNĚ O TÉMATU

Lidská práva reprezentují základní standardy, které musí být každému člověku garantovány, aby se mohl v rámci lidského společenství důstojně rozvíjet. Jsou definována na principech respektu k lidskému životu a lidské důstojnosti, které můžeme nalézt ve většině světových náboženství.  Lze je dělit do několika skupin: osobní - politická - sociální hospodářská a kulturní - procesní.

   

Lidská práva nejsou závislá na státu, i když je některý stát nemá v zákonech, stále platí. Mezi nejzákladnější právo ze všech patří právo na život. Výčet lidských práv není konečný a nikdy konečný nebude (stále vznikají práva nová). Jejich výčet je obsažen ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která byla schválena Valným shromáždění OSN dne 10. prosince 1948. Je rozdělena do 30 článků.

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now