SLOVNÍČEK POJMŮ

VŠEOBECNÁ DEKLARACE

LIDSKÝCH PRÁV

 • Právně nezávazný dokument obsahující nejznámější katalog lidských práv

 • Obsahuje 30 článků, které stanoví základní práva, která by měla být zaručena jednotlivými státy všem lidem na světě

LISTINA ZÁKL. PRÁV A SVOBOD

 • Jedná se o dokument, který je součástí ústavního pořádku ČR a vychází z Všeobecné deklarace lidských práv.

 • Zaručuje lidský práva a základní svobody, hospodářské, sociální a kulturní práva národnostních a etnických menšin.

 • Listina obsahuje šest hlav a celkem 44 článků dále rozdělené na dílčí části.

VĚZNI SVĚDOMÍ

 • Termín vytvořený lidskoprávní organizací Amnesty International.

 • Lidé vězněni z nespravedlivých důvodů – původ, rasa, sexuální orientace, náboženství aj.
   

 • Amnesty pomáhá vězňům svědomí – účastní se procesů s nimi, apeluje na vládu, získává informace od příbuzných vědců, poskytuje hmotnou pomoc rodinám vězňů, iniciuje posílání urgentních apelů apod.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O LIDSKÝCH PRÁVECH

 

V návaznosti na ustanovení lidských práv ve Všeobecné deklaraci lidských práv jsou pod záštitou OSN v následujících dekádách až do dnešních dní přijímány mezinárodní úmluvy týkající se lidských práv. Ty jsou právně závazné pro všechny státy, které je ratifikují.

 

Mezi klíčové lidskoprávní úmluvy se řadí tyto smlouvy:

 • Úmluva o právním postavení uprchlíků (1951)

 • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966)

 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979)

 • Úmluva o zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestání (1984)

 • Úmluva o právech dítěte (1989)

 • Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků (1990)

 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006)

 • Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením (2006)

OBRÁNCI LIDSKÝCH PRÁV

 • Lidé, kteří se stavějí proti bezpráví, jako je omezování svobody projevu, zásah do soukromí, porušování práv žen a menšin apod.

 

Cíle Amnesty International:

 • propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny

 • zrušení trestu smrti a zastavení mučení

 • ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

 • odstranění diskriminace a boj proti chudobě

 • zajištění práv uprchlíků a migrantů

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now