METODY
Start the Change!
Učení službou

Při Učení službou studenti a studentky aplikují vědomosti, které získají ve vyučování ve škole, při dobrovolnické činnosti podle svého výběru. Učení službou je formou experimentálního vzdělávání, při kterém se studenti a studentky zapojí do aktivit, které jsou spojené s naplňováním potřeb společnosti nebo nějaké komunity, kdy zároveň dochází také k naplnění vzdělávacích cílů. Aktivní studenti a studentky dostanou možnost zúčastnit se Letní akademii pro mladé lidí na Lampeduse, kde budou mít možnost sdílet svoje zkušenosti a vědomosti, které získali při své dobrovolnické činnosti v rámci projektu START THE CHANGE.

Storytelling - Živé knihovny

Živá knihovna je speciální typ knihovny, ve které se nečte, ale povídá. Živými knížkami jsou lidé, osobnosti z řad různých menšin, kteří při Živé knihovně vypráví svůj příběh. Mohou to být například uprchlíci, Romové, lidé s hendikepem, LGBT+, lidé bez domova, cizinci aj. Živé knížky nejprve sdílí s účastníky a účastnicemi knihovny svou příběh a následně probíhá diskuse. Rozhovory jsou velmi osobní, probíhají v menších skupinách a návštěvníci knihovny se takto mohou setkat hned s několika zajímavými osobnostmi a zeptat se jich na vše, co je zajímá. Živá knihovna bourá předsudky, stereotypy a umožňuje osobní setkání s velmi inspirativními lidmi. Amnesty International spolupracuje s více než stovkou dobrovolníků z různých menšin, kteří jsou otevření se školami spolupracovat na různých aktivitách a projektech i nad rámec Živých knihoven (diskuse, promítání, festivaly, učení službou, tématické workshopy aj.).

Více informací o Živé knihovně viz www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy.

Tvorba dokumentárních filmů

Projekt START THE CHANGE věnuje prostor vyprávění příběhů jako technice na zprostředkování společenských problémů a fenoménu, jakými jsou migrace a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Tyto příběhy můžou mít podobu také dokumentárních filmů a studenti/ky si mohou vyzkoušet takový dokument vytvořit v rámci mezinárodní soutěže. Vybraní studenti a studentky dostanou možnost zúčastnit se filmového festivalu Giffoni film festival, na kterém budou promítané dokumentární filmy, které sami vytvoří. Také se budou moci ucházet o výhru v podobě filmařského vybavení.

Vrstevnické vzdělávání

Projekt START THE CHANGE se ve velké míře zaměřuje i na přinesení metod neformálního vzdělávání do škol a do formálního vzdělávání. Principem peer programů, neboli vrstevnického vzdělávání, je aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování vědomostí, postojů a chování svých spolužáků a kamarádů skrze vzdělávací aktivity, sdílení informací a zkušeností. Výzkumy ukazují, že dospívající spíše mění své postoje a chování, pokud získají informace od vrstevníků, kteří se potýkají s podobnými obavami a tlaky.

Více informací o těchto metodách najdete v Manuálu START THE CHANGE:

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now