SLOVNÍČEK POJMŮ

MIGRACE

 • Přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních.

IMIGRACE

 • Změna místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu. Je procesem, při němž se na území států usídlují cizinci

LEGÁLNÍ MIGRACE

 • Proces řízeného, státem kontrolovaného přistěhovalectví

NELEGÁLNÍ MIGRACE

 • Cizinci vstupují do cílových zemí, či v nich pobývají bez řádného oprávnění (vízum, pobytové oprávnění)

MIGRANT

 

 • Osoba, která pobývá mimo zemi svého původu déle než jeden rok.

 

 

IMIGRANT

 • Cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru

UPRCHLÍK

 

 • Osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu rasových, náboženských, národnostních nebo z důvodu příslušnosti k určitým společenským vrstvám, zastávání určitých politických názorů a dalších.

 • Pokud je člověk uprchlíkem, měla by mu být automaticky zajištěna základní práva a mělo by být vyloučeno jeho navrácení do země, kde mu hrozí nebezpečí.

EKONOMICKÝ MIGRANT

 

 • Cizinec, který svou zemi opustil dobrovolně s cílem zlepšení svého ekonomického postavení.

 • Ekonomické důvody nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany

ŽADATEL O AZYL

 

 • Člověk, který opustil svoji zemi a hledá ochranu před pronásledováním nebo vážným porušováním lidských práv.

AZYL

 

 • Ochranný status, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s rizikem jejího pronásledování z důvodu přesně vyjmenovaných mezinárodních i národních právních nástrojích.

VNITŘNĚ VYSÍDLENÁ OSOBA (IDP)

 

 • Osoby nacházející se v obdobně nepříznivém postavení v zemi původu jako uprchlíci. Tyto osoby nehledají ochranu v jiném státě, ale zůstávají v zemi původu, aniž by překročily státní hranici do sousední země.

OSOBA BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

 

 • Osoba, kterou žádný stát podle svých právních předpisů nepovažuje za svého občana

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now