MINIGRANTY

Start the Change!

Získejte grant 4 000 KČ pro svou akci zaměřenou na lidská práva!

Máte skvělý nápad na akci, ale chybí vám peníze na její realizaci? Teď už vám nic nestojí v cestě. Zapojením do projektu START THE CHANGE máte možnost získat minigrant až 4000 Kč na jednu akci.

Pro koho je nabídka určená?
 • Pro účastníky/ce projektu Start the Change, kteří organizují akce na podporu lidských práv a Cílů udržitelného rozvoje.

 • Žádat může skupina studentů/ek (15-25 let), učitel/ka nebo vzdělavatel/ka pracující s mládeží, případně už existující Amnesty aktivistická skupina

Jaká akce by to měla být?
 • Akce může být osvětová, kulturní, vzdělávací - je to na vás. Může se jednat jednorázovou aktivitu, více aktivit i o tvorbu například tiskovin, videí, fotografické výstavy apod.

 • Akce se musí týkat lidských práv, migrace nebo témat z Cílů udržitelného rozvoje, viz www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

 • Musí se jednat o novou akci, nebo o inovaci stávající akce (Příklad: Vydáváte už dlouho školní časopis a vytvoříte speciální číslo týkající se lidských práv. Nebo: Pořádáte pravidelně petiční akce a teď zorganizujete petiční akci spojenou třeba s koncertem.)

 • Akce (nebo její výstup) musí být pro širší okruh lidí, než jen pro žadatele.

Jsou nějaká pravidla?
 • Akce se musí konat pod vlajkou Amnesty International.

 • Z akce pořídíte fotografie (případně video) a prezenční listinu.

 • Po skončení akce nám pošlete krátkou závěrečnou zprávu - shrnutí spolu s výstupy akce a vyúčtováním. Na základě toho vám bude vyplacen minigrant.

Na co se mohou peníze využít?
 • Kromě odměn pro organizátory skoro na všechno. (Příklad: cestovné, občerstvení (ne alkohol), materiál, propagace, pronájem, může být i odměna pro hosty, například pro kapelu nebo hosta na diskusi...). 

 • Na každý výdaj je potřeba mít nějaký doklad (faktura, účet, potvrzení o převzetí peněz, jízdenka atd.)

 • O grant můžete žádat i opakovaně, případně souběžně žádat o finance na více akcí.

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now