CHCI VÍCE INFORMACÍ K TÉMATU

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOKUMENTY

Návrh závěrečného dokumentu pro Cíle udržitelného rozvoje proběhl v září na summitu OSN. Název dokumentu  „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, na kterém se státy dohodly, je výsledkem tříletého procesu, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Agenda 2030 vychází z následujících principů:

1. Univerzalita - Cíle udržitelného rozvoje se týkají všech zemí, takže agenda je uplatnitelná na celém světě a ve všech kontextech.

2. Nikoho nevynechává - Agenda 2030 se snaží být prospěšná všem. Cílem je, aby nikdo nebyl vyloučený, ani ti, kteří trpí nouzí a nedostatkem.

3. Vzájemná propojenost a nerozdělitelnost - Jednotlivé cíle je třeba chápat jako jeden propojený celek. Může se stát, že namísto vyřešení jednoho problému se vyjasní úplně jiný problém odlišného cíle. Musí se k nim proto přistupovat v celém jejich rozsahu.

4. Partnerství zúčastněných stran - Důležitá je spolupráce a vytváření partnerství napříč zúčastněnými stranami a také sdílení poznatků, odborných znalostí, technologií i finančních zdrojů s cílem naplnit Agendu 2030.

 

Více informací naleznete zde: http://www.osn.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/

Více informací o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs), které předcházely Cílům udržitelného rozvoje, naleznete zde:https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/
Výsledky programu naleznete zde: https://www.osn.cz/mdgs-2015-fakta/

Česká republika 2030 – společně a udržitelně. Klíčový je udržitelný rozvoj k budoucnosti České republiky. Klíčem k udržitelnému rozvoji je Strategický rámec Česká republika 2030. Aktuální informace a strategické plány naleznete zde: https://www.cr2030.cz/  

PŘÍKLADY Z PRAXE

Důležité je také zavedení těchto cílů do praxe. Konec chudoby je první. Co se týče jeho naplnění v České republice, jako příklad můžeme uvést podporu vzdělání sociálně znevýhodněných dětí. Ročně pomáhá Nadace Albatros stovce dětí od 3 do 7 let a připravuje je i jejich rodiče na vstup do mateřských a základních škol. V zahraničí naplnění tohoto cíle podporuje projekt Fishing for prosperity, který se zaměřuje na zvyšování příjmů drobných rybářů na ostrově Idjwi v Demokratické republice Kongo. Příklady z praxe ke každému cíli naleznete zde: http://www.globalnicile.cz/inspirace/

PROBLEMATIKA MIGRACE A CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Migrace je v posledních letech vysoce diskutovaným tématem. Lidé, kteří migrují mají snahu zajistit lepší živobytí pro sebe a své rodiny, odcházejí ze své země za prací. Hledání lepších životních podmínek patří mezi základní lidská práva. Pokud jsou tyto podmínky nedostatečně zajištěny v zemi původu, rozhodnutí migrovat je v souladu s právem. V hostujících zemích však migranti zastávají práce v sektorech, kde hrozí nedostatek pracovníků. Ekonomické důvody nejsou ale dostatečné pro udělení azylu, migranti nemohou získat mezinárodní ochranu v jiné zemi. Naplněním Cílů udržitelného rozvoje se sníží nerovnosti mezi zeměmi. Vizí není ukončení migrace, ale zlepšení kvality života tak, aby se migrace stala volbou, ne nutností. Cíle také volají po urychlení enviromentální udržitelnost, jelikož klimatické změny, jak extrémní, tak rychlé, jsou považovány za příčinu migrace.

  • Ženy a děti:  

Ženy a děti patří k nejzranitelnější skupině uprchlíků. Násilí vůči ženám a diskriminace může být příčinou migrace, ale i tak se s ní mohou setkávat na cestách. V cílové zemi se mohou setkat s diskriminací na trhu práce, vzhledem k původu a genderu. Velkým problémem je také sexuální zneužívání žen, které tvoří nedílnou část cesty do cílové země, tak i život v uprchlických táborech. Děti podstupují s rodiči nebezpečné plavby přes moře, v uprchlických táborech pak často tráví několik let života, kde nemají k dispozici vzdělávání. V cílové zemi jsou kvůli jazykové bariéře přehazované do horších tříd. Právo na vzdělání pro děti migrantů je ustanoveno v mnoha oficiálních dokumentech.

  • Partnerství ke splnění cílů a postoj České republiky

86 % světových uprchlíků je v rozvojových zemích. S touto situací se Evropská unie snaží vypořádat pomocí tzv. kvót, díky nimž mělo být do konce září 2017 přerozděleno 160 000 žadatelů o mezinárodní ochranu z Itálie a Řecka. Přerozdělení však probíhá velmi pomalu. Česká republika se nepodílí na řešení tzv. uprchlické krize. V roce 2017 přijala Česká republika pouze 12 žadatelů o azyl z 2 691.

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now