SLOVNÍČEK POJMŮ

KONEC CHUDOBY

 • Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.

DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE

 • Cíl 7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny.

MÉNĚ NEROVNOSTÍ

 • Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.

KONEC HLADU

 • Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.

ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT

 • Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. 

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

 • Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.

PITNÁ VODA, KANALIZACE

 • Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.

DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

 • Cíl 8: Propagovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.

PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUKTURA

 • Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, propagovat udržitelnou industrializaci a inovaci.

UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE

 • Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná a odolná a udržitelná města a obce.

ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA

 • Cil 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.

KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

 • Cil 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů.

ŽIVOT VE VODĚ

 • Cil 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

ŽIVOT NA SOUŠI

 • Cil 15: Chránit, obnovovat
  a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit
  a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek diverzity.

MÍR, SPRAVEDLNOST
A SILNÉ INSTITUCE

 • Cil 16: Podporovat mírové
  a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné
  a inkluzivní instituce na všech úrovních.

PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

 • Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now