TÉMATA
Start the Change!
Cíle udržitelného rozvoje OSN a lidská práva

Cíle udržitelného rozvoje OSN stanovují cestu a rámec pro rozvoj společnosti do roku 2030. Účelem těchto cílů je mobilizovat společnost směrem k dosáhnutí ukončení chudoby a hladu ve světě, k ochraně planety a zajištění míru a prosperity ve světě. Hlavní témata projektu se odvíjí od Cílů udržitelného rozvoje OSN a hlavním cílem projektu je zapojení těchto témat do vyučování na školách. Cíle udržitelného rozvoje naplňují lidskoprávní principy, které se snaží prosazovat také Amnesty International. Lidská práva jsou univerzálně platná pro všechny lidi na celém světě bez ohledu na zemi původu, barvu pleti, náboženství nebo příslušnost k sociální skupině.

 

Mezi cíle Amnesty International patří zejména propouštění nespravedlivě vězňěných, spravedlivé soudy pro všechny, zrušení mučení a trestu smrti, ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech, odstranění diskriminace a boj proti chudobě, zajištění práv uprchlíků a migrantů. Amnesty International staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu. Věříme, že naplněním Cílů udržitelného rozvoje přispějeme ke snížení diskriminace a porušování lidských práv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete na www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs

SDG.png
Migrace a uprchlictví

Každé z témat, kterým se věnují jednotlivé Cíle udržitelného rozvoje, s migrací nějakým způsobem souvisí. Lidé migrují z různých důvodů a příčin, cestují za prací a lepšími životními podmínkami, utíkají před válkou, přírodními katastrofami i pronásledováním. Migrace je fenomén dnešní doby a proto se projekt věnuje také tomuto tématu (ať už formou příběhů lidí na útěku, akcí na jejich podporu nebo dalšími aktivitami), ale je možné se zaměřit i na jiná témata obsažená v Cílech udržitelného rozvoje. 

 

Pro více informací k tématu migrace navštivte web www.amnesty.cz/migrace

Více informací o tématech projektu najdete v Manuálu START THE CHANGE:

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now