UČITEL INOVÁTOR

Přijďte na seminář!

Jste učitel inovátor?
 • Začleňujete ve své práci metody neformálního vzdělávání nebo chcete začít děti a mladé vést zážitkově? 

 • Hledáte nové inspirativní způsoby vzdělávání pro svou práci? 

 • Chcete se seznámit s dalšími aktivními pedagogy, pedagožkami a pedagogickými pracovníky, pracovnicemi? 

Přijďte na vícedenní seminář  „JAK NA LIDSKÁ PRÁVA ZÁŽITKEM" 
organizace Amnesty International  v Brně 13.-15.září 2019
                                          

Bezplatný seminář se zaměřuje na praktické využití osvědčených metod pro práci s lidskoprávními tématy včetně migrace a je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ, GYM, pedagogické pracovníky a studenty pedagogických oborů s praxí.

 • Poznejte nejen teoreticky metody práce jako je hra v roli, vrstevnické vzdělávání, storytelling formou živé knihovny, využití informačních technologií. 

 • Setkejte se s inspirativními lidmi z menšin při živé knihovně a poslechněte si jejich příběh a zeptejte se jich  na vše, co vás zajímá.

 • Inspirujte se, jak napomoci aktivizovat děti a mladé a posílit jejich snažení v podpoře lidských práv. O své zkušenosti se podělí samotní studenti, kteří se spojili do školních skupinek a pořádají lidskoprávní akce.

 • Odcházejte vybaveni nejen novými zážitky a zkušenostmi, ale i obohaceni o informace o metodické a finanční podpoře Amnesty International a dalších zdrojích využitelných při vaší práci. Každý účastník navíc obdrží metodické materiály a certifikát o absolvování semináře.  

 • Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cíle udržitelného rozvoje.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE

 

Pátek

17: 00 – 20:00  

 • Představení aktivit vzdělávání k lidským právům Amnesty International 

 • Společná večeře 

 • Zážitkově neformální seznamování a sdílení zkušeností, nápadů, zážitků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 

9:00 – 12:00  

 • Zdroje inspirace a podpory pro nakopnutí k práci s lidskoprávními tématy zážitkově

 • Společný oběd 

14:00  - 19:00  

 • Živá knihovna (storytelling)

 • Sdílení dobré praxe vrstevnického vzdělávání  

 • Společná večeře  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle 

9:00 – 12:00 

 • Lidskoprávní aspekty migrace 

 • Debata s hostem na téma migrace 

12:30 - 14:00

 • Evaluace a zakončení semináře 

 • Společný oběd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K SEMINÁŘI

Seminář proběhne v prostorách Centra Syřiště, Kounicova 42, Brno, které poskytují vhodné zázemí pro vzdělávací akce. Všem účastníkům je po celou dobu semináře zajištěna strava 
(obědy, večeře, coffe breaky). Účastníci mají možnost využít nabídky ubytování a proplacení cestovních nákladů spojených se svou účastí. Na seminář se přihlásíte prostřednictvím formuláře.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazů a dalších informací se obraťte na Martinu Jenčkovou, 

martina.jenckova@amnesty.cz, +420 723 562 725  

LEKTOŘI

Seminářem vás provede tým lidskoprávního vzdělávání Amnesty International. Organizace se vzděláváním k lidským právům na českých školách věnuje více než 10 let a všechny její aktivity (lidskoprávní vzdělávací workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty) vychází z principů neformálního vzdělávání.

 

Hlavní lektorskou dvojici tvoří Jiří Bejček, vedoucí oddělení a Martina Jenčková, metodička vzdělávání.  

Podívejte se, jestli náhodou nejste také učitel klasik a aktivista:

Jirka studoval právo a právní vědu, specializuje se na lidská práva
a jejich mezinárodní ochranu. Velkým nakopnutím pro něj bylo mezinárodní školení Human Rights Friendly Schools v Londýně, kde se mu otevřely možnosti, jak skrze školy formovat kulturu lidských práv ve společnosti. 

 

Neformálnímu vzdělávání se věnuje přes 15 let a v Amnesty vede mimo jiné kurzy pro pedagožky a pedagogy. Je pro něj důležité, aby účastníci odcházeli nejen nabiti informacemi a praktickými tipy, ale též silnými zážitky, které motivují a povzbuzují k práci s mladými lidmi. „Myslím, že nestačí, aby byla lidská práva kvalitně vyučována, měla by výukou

i vztahy ve škole prostupovat. Měla by být žita.“

Když zrovna nepomáhá, aby žita byla, najdete ho v divadle, v lese nebo cizině.

Martina se k neformálnímu vzdělávání dostala přes účast na zážitkových kurzech, které následně začala lektorovat a tvořit. Má za sebou více jak 10 let zkušeností se zážitkovou pedagogikou a různými cílovými skupinami.

 

K lidským právům se dostala přes lektorování dílen o stereotypech

a předsudcích pro střední školy. Natolik jí přišlo zásadní, aby se tato témata otvírala ve školním prostředí zážitkovou formou s možností bezpečné diskuze, že hledala další organizace, které tuto formu vzdělávání realizují. Jednou z nich byla i Amnesty, kde zakotvila nejen jako lektorka, ale i jako zaměstnankyně a postupem času začala vytvářet metodiky a podporovat učitele v přinášení lidskoprávních témat do svých tříd. Na seminářích pro pedagožky a pedagogy se snaží o přátelskou atmosféru, ve které se dobře nasávají nové znalosti a dovednosti, je chuť sdílet, navzájem se inspirovat a vytvářet tak komunitu pedagogů

a pedagožek, kteří si přejí lepší svět 

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now