METODICKÉ PŘÍRUČKY AMNESTY INTERNATIONAL

Lidská práva ve výuce

Tištěná metodická příručka Lidská práva ve výuce, která obsahuje zpracované články Všeobecné deklarace lidských práv  jako návrhy vyučovacích hodin, které jsou dostupné v online verzi na webu.

METODICKÉ PŘÍRUČKY JINÝCH ORGANIZACÍ

Kompas je manuál pro výchovu k lidským právům, určený vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším pedagogům. Předkládá náměty a aktivity podporující zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům v jejich bezprostředním okolí. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a neformálních vzdělávacích přístupech, které kladou důraz na ty, kdo se učí, na prostředí, v němž žijí, a na problémy, které je zajímají.  

Metodika Jak učit o lidských právech? vznikla jako projekt pro studenty Pedagogické fakulty UK. Jejich možné odpovědi tvoří dohromady metodiku, ve které naleznete devět zpracovaných metodik rovnou využitelných ve výuce

Metodické listy zpracované Vzdělávacím programem Varianty na téma lidská práva.

Metodika k workshopu Lidská práva - chraňme je! společnosti Post Bellum nabízí kompletně zpracovanou aktivitu představující koncept lidských práv na osudu dívky, která se ve svém životě několikrát setkala s porušováním lidských práv. 

ODKKAZY NA WEBOVÉ ZDROJE

Lidskaprava.cz/
ucitel

Web usnadňuje a zatraktivňuje začleňování lidskoprávních témat do výuky. Jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv jsou zde přehledně zpracovány jako návrhy vyučovacích hodin. Každý návrh obsahuje metodiku, která je založena na práci s konkrétními případy porušování lidských práv, textové a audiovizuální materiály a tipy na další aktivity k tématu. K dispozici jsou zde také krátké filmy, zajímavé odkazy, informace o lidských právech a lidskoprávní dokumenty ke stažení. Na vyžádání je možné získat tištěnou metodickou příručku Lidská práva ve výuce, která obsahuje zpracované návrhy hodin, které jsou dostupné na webu.

Lidskaprava.cz/
student

Web o lidských právech pro studenty. Studenti zde naleznou interaktivní mapy, dokumenty a videa, která jim pomohou problematiku lidských práv poznat více do hloubky. Disponuje mnoha dokumenty, které mohou nejen s přípravou do výuky.

Amnesty International ČR

a vzdělávání 

Amnesty International je největší lidskoprávní nezisková organizace na světě - celosvětové hnutí má více než 7 milionů členů a členek z více než 150 zemí a regionů, kteří společně usilují o dodržování lidských práv na celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace je možno zahrnout například upozorňování na porušování lidských práv, monitoring lidskoprávní situace ve světě, snaha o propouštění nespravedlivě vězněných nebo vyvíjení tlaku na vlády a mezinárodní organizace. To vše probíhá v přímé spolupráci s lidmi skrze petiční akce, online i offline kampaně, advokační činnost a vzdělávání.

V rámci vzdělávání organizujeme semináře pro pedagogy a pedagožky, vydáváme metodické příručky, vytváříme specializované weby pro učitele i studenty, nabízíme workshopy a Živé knihovny pro školy, podporujeme studentské aktivity a daleko víc.

 

Věříme, že je potřeba problémy ochrany lidských práv nejen akutně řešit, ale účinně jim také předcházet. Proto je právě vzdělávání  jedním z prvních kroků k respektování, šíření a obraně lidských práv. Přidejte se k nám a pomozte nám nastartovat změnu - Start the Change!

Více informací na www.amnesty.cz/vzdelavani

Amnesty International ČR

FACEBOOK

Web

KONTAKT

martina.neradova@amnesty.cz (Čechy)
marketa.jurciova@amnesty.cz (Morava a Slezsko)

CSO-LA/2017/388-169:

Projekt Start the Change je financovaný s podporou Evropské unie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now